Taideteoksen arvottaminen perintöverotuksessa

Perintöverotuksessa taideteoksen arvona pidetään sen käypää arvoa, eli sitä hintaa joka teoksesta todennäköisesti olisi saatu, jos teos olisi myyty vainajan kuolinhetkellä. Viitteenä käyvästä arvosta voidaan pitää esimerkiksi taiteilijan vastaavien taideteosten myyntihintaa huutokaupassa.  

Lähtökohtaisesti taideteokset kuuluvat koti-irtaimistoon. Koti-irtaimistoa ei lähtökohtaisesti tarvitse eritellä tai luetteloida perukirjassa. Koti-irtaimisto voidaan merkitä perukirjaan esimerkiksi seuraavasti: ”Tavanomainen ja vähäinen koti-irtaimisto – myyntiarvo X euroa”. Koti-irtaimisto on verovapaata 4 000 euron käypään arvoon asti.

Taideteos, jonka käypä arvo nousee useisiin tuhansiin euroihin, ei enää kuulu koti-irtaimistoon. Tällainen teos on katsottava arvotaiteeksi ja luetteloitava erikseen perukirjaan. Jos taiteilijalta jää kokoelma taideteoksia, joilla on kokonaisuutena merkittävä käypä arvo, tulisi myös kyseinen kokoelma luetteloida erikseen perukirjaan.

Teoksen arvosta saatu ulkopuolisen alan asiantuntijan lausunto voidaan ottaa yleensä perintöverotuksen perusteeksi. Taideteoksia koskevien hintojen arvioimisessa auttavat taidekaupat, huutokaupat ja muut taidetta välittävät yritykset. Suomen Taiteilijaseura ei valitettavasti anna neuvontaa taideteosten arvottamisessa.

 

Tekijänoikeuksien periytyminen

Tekijänoikeus, niin taloudelliset kuin moraaliset oikeudet, periytyy kuten muukin omaisuus. Tekijänoikeuteen sovelletaan avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia sääntöjä. Tekijän kuoleman jälkeen hänen perillisensä tai muut oikeudenhaltijat päättävät taiteilijan teosten käytöstä ja myöntävät lupia niiden käyttöön. Suomessa ja muissa EU-maissa tekijänoikeus on voimassa, kunnes tekijän kuolinvuodesta on kulunut 70 vuotta. Suoja-ajan päättyessä sekä taloudelliset että moraaliset oikeudet lakkaavat, ja teosta voi käyttää vapaasti ilman oikeudenhaltijan lupaa.

Tekijänoikeudet merkitään perukirjan omaisuusluetteloon, mutta niille ei lasketa verotusarvoa, sillä tekijänoikeuksien periytymisestä ei makseta perintöveroa. Tekijänoikeuden periytyminen tulee erottaa fyysisten teosten mahdollisesta arvosta ja niistä maksettavasta perintöverosta.

Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö Kuvasto maksaa tekijänoikeuskorvauksia perikunnille. Jos taiteilija on ollut Kuvaston jäsen, tulisi Kuvastolle ilmoittaa taiteilijan kuolemasta. Jos liityt Kuvaston asiakkaaksi edesmenneen taiteilijan oikeudenhaltijana, tulee sinun toimittaa tilityksiä varten kopio taiteilijan perukirjasta ja mahdollisesta testamentista. Lisätietoa: Kuvasto (kuvasto.fi)