Vuoden 2020 arvonlisäveroista on annettava ilmoitus viimeistään 1.3.2021. 

Kalenterivuosimenettelyssä olevien arvonlisäverovelvollisten taiteilijoiden tulee antaa veroilmoitus oma-aloitteisista veroista viimeistään 1.3.2021. Se on samalla vuodelta 2020 maksettavan arvonlisäveron eräpäivä.

Arvonlisäverovelvolliset taiteilijat ilmoittavat arvonlisäverot ensisijaisesti sähköisesti Omavero-palvelussa tai poikkeustilanteessa lomakkeella Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista.

Arvonlisäveroilmoitus tulee antaa, jos taiteilija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoitus annetaan, vaikka vuoden aikana ei olisi ollut arvonlisäverollisia myyntejä tai ostoja. Verohallinto ei lähetä oma-aloitteisten verojen maksamiseen erillistä tilisiirtolomaketta. Kaikesta arvonlisäverollisesta toiminnasta annetaan vain yksi arvonlisäveroilmoitus, vaikka toimintaa olisikin harjoitettu useammalla paikkakunnalla tai toimipisteessä.

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus on annettava viimeistään 1.4.2021.

EVL:n nojalla verotettavan yrittäjän tulee antaa veroilmoitus viimeistään 1.4.2021. Yrittäjä ilmoittaa taiteellisen elinkeinotoiminnan tulot ja kulut sähköisesti Omavero-palvelussa tai lomakkeella 5 (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus -lomake). Lomakkeella ilmoitetaan elinkeinotoimintaan liittyvät tulot, kulut, varat ja velat.

Verohallinnon rekistereissä yrittäjänä olevan tulee antaa veroilmoitus, vaikka verovuonna 2020 ei olisi ollut varsinaista toimintaa.

Tuloveroilmoituksen määräpäivät ovat toukokuussa

Tuloveroilmoitus on annettava joko 4.5., 11.5. tai 18.5.2021 mennessä sen mukaan, mitä kunkin henkilön esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty viimeiseksi palautuspäiväksi. Verottaja lähettää vuoden 2020 esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuussa. Se tulee tuolloin näkyviin myös jokaisen omassa Omavero-palvelussa. Esitäytettyä veroilmoitusta voi täydentää Omavero-palvelussa tai paperisin lomakkein toukokuussa olevaan määräpäivään asti.

Palkkatulot, jotka on saatu työsuhteessa, ovat jo valmiiksi esitäytetyssä veroilmoituslomakkeessa. Esitäytetyssä veroilmoituksessa merkittyihin tuloihin kohdistuvat kulut ilmoitetaan lomakkeella 50A.