Veroilmoitusten määräpäivät ja lomakkeet 

 

Arvonlisäveron ilmoitus 

Kalenterivuosimenettelyssä olevien arvonlisäverovelvollisten taiteilijoiden tulee antaa veroilmoitus oma-aloitteisista veroista viimeistään seuraavan vuoden helmikuun viimeisenä päivänä. Se on samalla edelliseltä vuodelta maksettavan arvonlisäveron eräpäivä. 

Arvonlisäverovelvolliset taiteilijat ilmoittavat arvonlisäverot ensisijaisesti sähköisesti OmaVero-palvelussa tai poikkeustilanteessa lomakkeella Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista

Arvonlisäveroilmoitus tulee antaa, jos taiteilija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoitus annetaan, vaikka vuoden aikana ei olisi ollut arvonlisäverollisia myyntejä tai ostoja. Verohallinto ei lähetä oma-aloitteisten verojen maksamiseen erillistä tilisiirtolomaketta. Kaikesta arvonlisäverollisesta toiminnasta annetaan vain yksi arvonlisäveroilmoitus, vaikka toimintaa olisikin harjoitettu useammalla paikkakunnalla tai toimipisteessä. 

 

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus 

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen vuosittaisen määräpäivän löydät Verohallinnon sivuilta

EVL:n nojalla verotettava yrittäjä ilmoittaa taiteellisen elinkeinotoiminnan tulot ja kulut OmaVero-palvelussa tai lomakkeella 5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus - liikkeen- tai ammatinharjoittaja. Lomakkeella ilmoitetaan elinkeinotoimintaan liittyvät tulot, kulut, varat ja velat.  

Verohallinnon rekistereissä yrittäjänä olevan tulee antaa veroilmoitus, vaikka kyseisenä verovuonna ei olisi ollut varsinaista toimintaa. 

 

Tuloveroilmoitus 

Tuloveroilmoitus on annettava toukokuussa siihen päivään mennessä, joka kunkin henkilön esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty viimeiseksi palautuspäiväksi. Verottaja lähettää esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuussa. Se tulee tuolloin näkyviin myös jokaisen omassa OmaVero-palvelussa. Esitäytettyä veroilmoitusta voi täydentää OmaVero-palvelussa tai paperisin lomakkein toukokuussa olevaan määräpäivään asti. 

Palkkatulot, jotka on saatu työsuhteessa, ovat jo valmiiksi esitäytetyssä veroilmoituslomakkeessa. Esitäytetyssä veroilmoituksessa merkittyihin tuloihin kohdistuvat kulut ilmoitetaan OmaVero-palvelussa tai lomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset

Verottajalla ei ole etukäteistä tietoa taiteellisen toiminnan tuloista, kuten teosmyynneistä. Verottajalla ei myöskään ole tietoja taiteellisen toiminnan menoista. Tällaiset taiteellisesta toiminnasta saadut tulot ja menot, jotka puuttuvat kokonaan esitäytetystä veroilmoituksesta, ilmoitetaan verottajalle joko OmaVero-palvelussa tai lomakkeella 11 Tulonhankkimistoiminta

Verottajan tiedossa olevat apurahat on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään apurahoja, ilmoitetaan puuttuvat tiedot OmaVero-palvelussa tai lomakkeella 10 Apurahat. Ulkomaiselta maksajalta saadut apurahat ilmoitetaan lomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot