Taiteilijalle voidaan myöntää apurahoja erilaisiin tarkoituksiin. Hän voi saada esimerkiksi työskentelyapurahan elinkustannusten kattamiseksi, matka-apurahan ulkomailla tapahtuvaa työskentelyä varten tai kohdeapurahan näyttelyn järjestämiseksi.

Apurahoja myöntävät monet eri tahot, niin julkisyhteisöt kuin yksityiset säätiöt. Esimerkiksi verotuksen kannalta on merkitystä, mikä taho taiteilijan saaman apurahan on myöntänyt.

Apurahan saaminen saa aikaiseksi erilaisia velvollisuuksia, kuten esimerkiksi velvollisuuden ottaa erityinen eläkevakuutus apurahaa varten. Taiteilija on myös velvollinen ilmoittamaan saamansa apurahat verotuksessaan. Tämän lisäksi apurahan saaminen ja apurahakauden päättyminen voi vaikuttaa taiteilijan oikeuteen saada työttömyysetuuksia.

Apurahoja koskeviin artikkeleihin on kerätty ohjeita apurahojen verotuksesta ja eläkevakuuttamisesta sekä niiden vaikutuksesta sosiaalietuuksiin.