Yli 3 000 ammattikuvataiteilijaa edustava Suomen Taiteilijaseura vetoaa hallituspuolueisiin kulttuurin määrärahojen puolesta. 

Kulttuurin kohdistui tänä vuonna reilu 8 miljoonan euron leikkaus, josta noin puolet johtuu rahapelitoiminnan kompensointien päättymisestä. Yhdessä kuntien valtionosuuksien indeksijäädytysten ja sosiaaliturvaan kohdistuvien leikkausten kanssa kerrannaisvaikutukset kulttuurin kenttään ovat olleet merkittävät.

Tämän vuoden leikkauksen konkretisoituvat esimerkiksi kansainvälisyyshankkeiden ja suomalaisen taiteen vientimahdollisuuksien supistumisena, mikä on suorassa ristiriidassa Orpon hallitusohjelman kulttuuripoliittisten tavoitteiden kanssa.

Lisäleikkaukset kulttuurin valtionavustuksiin heikentäisivät olennaisesti kuvataiteen toimialaa, joka on jo entuudestaan rahoituskuopassa: kuvataiteen rahoitus valtion kulttuurirahoituksesta on vain 1 %(Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 2019). Leikkausten konkreettisina kohteina tulisivat olemaan kuvataiteen yhteisöjen toimintaedellytykset (mm. taidelainaamot ja -galleriat laajasti ympäri Suomea), kuvataiteen vapaan kentän toimijat (esimerkiksi suositut kuvataidetapahtumat) sekä VOS-museot, jotka rahoittavat toimintaansa valtionosuuksien ohella valtionavustuksilla.

Yleisölle leikkaus tarkoittaa vähemmän mahdollisuuksia kokea taidetta, vähemmän taidenäyttelyitä. Kuvataide on suosittu taidemuoto: Suomessa tehdään vuosittain yli 4 miljoonaa käyntiä kuvataidekohteisiin (Frame Finland 2022).

Korona-aikana hälyttävästi yli viidennes taiteilijoista vaihtoi alaa tai harkitsi alan vaihtoa (lähde: Taiteen ja kulttuurin barometri 2021). Leikkausten vaikutuksena on mahdollista, että yhä useampi taiteen ammattilainen joutuu siirtymään pois alalta, mikä köyhdyttää suomalaista taide-elämää – ja on koko yhteiskunnallemme menetys.


Taideteosten arvonlisäveron nosto ei lisää kulttuurin kasvupotentiaalia

Lisäksi hallituksen suunnittelema alimman alennetun arvonlisäveron kannan nosto 10 %:sta 14 %:n koskisi myös kuvataidealaa, sillä suurin osa taideteosten ensimyynneistä kuuluu 10 % arvonlisäveron piiriin. Alennetun arvonlisäveron piiriin lasketaan kuvataiteen alalla esimerkiksi veistosten, maalausten, grafiikanvedosten ja taidevalokuvien ensimyynnit tietyin ehdoin. 

Hallitusohjelmassa korostuu kulttuurin kasvupotentiaali ja ALV:n nosto on ristiriidassa tämän kehityksen kanssa. Ei ole perusteltua eikä loogista samanaikaisesti leikata taiteen ja kulttuurin budjettia sekä pyrkiä lisäämään yksityisen rahan osuutta ja koventaa myynnin verotusta.
 

Lisätietoja:

Annukka Vähäsöyrinki
Toiminnanjohtaja
annukka.vahasoyrinki@artists.fi