Taiteilija tarvitsee erilliset verokortit eri tulolajeille: yhden verokortin palkkaa varten, yhden verokortin työkorvausta varten ja yhden käyttökorvausta varten. Samaa verokorttia ei voi siten käyttää palkkaan, työkorvaukseen ja käyttökorvaukseen. 

Kullekin tulolajille on yksi tuloraja koko vuoden kyseiselle tulolle. Esimerkiksi saman verokortin voi antaa usealle eri työnantajalle palkkaa varten ja kaikelle vuoden aikana maksetulle palkkatulolle on sama verokortti. 

Sen sijaan palkan verokorttia ei voi käyttää työkorvausten maksussa, koska palkkatuloista tehdään eri vähennyksiä kuin työkorvauksista. Siten työkorvausta varten taiteilija tarvitsee erillisen verokortin. Tuon verokortin voi kuitenkin antaa usealle eri tilaajalle työkorvausta varten ja kaikelle vuoden aikana maksetulle työkorvaukselle on sama verokortti. 

Myös tekijänoikeuskorvaukselle eli käyttökorvaukselle on oma verokortti, jolla tekijänoikeuskorvaukset maksetaan vuoden aikana. 

Jos yksittäisen tulolajin vuosituloraja ylittyy, vero maksetaan kussakin verokortissa mainitun lisäprosentin mukaan. 

Taiteilijoiden tulot tulevat usein monista lähteistä ollen välillä palkkaa, välillä työkorvausta tai käyttökorvausta, eli tekijänoikeustuloa. Taiteilijan voi olla hankalaa arvioida tulojaan luotettavasti aikaisempien vuosien tulojen perusteella tai arvioida minkä verran tuloja saa mistäkin tulolajista. Tästä syystä omien tulojen kertymistä on tärkeää seurata vuoden aikana.  

Jos jonkin tulolajin verokortin vuosituloraja on ylittymässä, kannattaa tilata uusi verokortti verottajalta. Vuoden aikana verokortteja voi myös muuttaa milloin tahansa OmaVero-palvelussa. 

 

Lisätietoa verokorteista löydät Verohallinnon sivuilta