Taiteilijalle voidaan erillisestä hakemuksesta myöntää valtion ylimääräinen taiteilijaeläke. Taiteiljaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana henkilölle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Eläkettä ei ilman erityistä syytä myönnetä alle 60-vuotiaalle. Terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys voidaan katsoa erityiseksi syyksi, jonka perusteella eläke voidaan myöntää alle 60-vuotiaalle. 

Taiteilijaeläkettä ei yhteensoviteta muiden eläkkeiden kanssa, vaan se maksetaan taiteilijan muiden eläkkeiden (myös kansaneläkkeen) päälle. Poikkeuksena on takuueläke, jota taiteilijaeläkkeen saaja ei käytännössä saa. 

Taiteilijaeläke on veronalaista tuloa, ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Taiteilijaeläkkeen vuosittaiset määrät voit tarkistaa Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta

Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot. Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan pysyvät tulot kansaneläkettä lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän. Määrän ylittyessä voidaan eläke myöntää osaeläkkeenä. 

Eläkkeeseen vaikuttavina pysyvinä tulona pidetään ensisijaisesti hakijan kuukausittaista eläketuloa. Jos eläkettä ei ole vielä myönnetty, voidaan käyttää laskennallista eläketuloa. Eläkettä määriteltäessä otetaan huomioon pääomatulo, jos sitä on pidettävä pysyväisluontoisena. 

Jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläkettä lukuun ottamatta ylittävät kaksi kertaa kuukausittaisen taiteilijaeläkkeen määrän, ei eläkettä enää myönnetä. Ajantasaisen tulorajan voit tarkistaa Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta

Osaeläke on mahdollista korottaa täydeksi eläkkeeksi, jos pysyvät tulot jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän. 

Taiteilijaeläkkeet haetaan Taiteen edistämiskeskukselta. Taiteen edistämiskeskus myöntää eläkkeen hakemuksesta saatuaan asiasta valtion taidetoimikunnan lausunnon. Eläkettä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa. 

Vuosittain jaetaan yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä. Noin joka yhdeksäs hakija saa eläkkeen. Taiteilijaeläkkeen maksaa Keva. Taiteilijaeläkettä maksetaan kuukausittain runsaalle tuhannelle taiteilijalle. 

Lisätietoja taiteilijaeläkkeestä ja hakemuslomakkeet löytyvät Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta.