Heikentyneen koronatilanteen vuoksi uusia rajoituksia on viime viikkoina otettu käyttöön koko maassa. Suomen Taiteilijaseura kokoaa tietoa ja ohjeita koronatilanteen vaikutuksista kuvataiteen alalle.


Ajantasaisia tietoja koronatilanteesta päivitetään jatkuvasti sivulle Koronatilanne kuvataiteen alalla.


Näyttelytoiminta ja koronarajoitukset

Koronavirustilanne vaikuttaa kuvataidealan tapahtumiin. 

Tällä hetkellä voimassa on sekä koko maata koskevia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia, jotka riippuvat alueen epidemiatilanteesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää sivuilleen tietoa eri alueiden epidemiatilanteesta. Esimerkiksi Uudellamaalla on tällä hetkellä kielletty henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset tammikuun loppuun saakka. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön näiden rajoitusten vaihtoehtona. Yleisötilaisuuksiksi katsotaan muun muassa näyttelyn avajaiset.

Näyttelytoimijat voivat tällä hetkellä pitää rajoitukset ja suositukset huomioiden tilojaan auki, sillä galleriat, taidemuseot tai muut näyttelytilat eivät lähtökohtaisesti kuulu tartuntatautilain 58 g:ssä erikseen nimettyihin tiloihin. Gallerioita, taidemuseoita tai muita näyttelytoimijoita koskevat kuitenkin useat tartuntatautilain pykälät. 

Tartuntatautilainen yleiset hygieniavaatimukset (58 c pykälä) ovat edelleen voimassa koko Suomessa, joten näyttelytoimijoilla on velvollisuus huolehtia käsihygieniasta, pintojen siivoamisesta ja siitä, että oleskelu tiloissa on järjestetty mahdollisimman väljästi esimerkiksi asiakasmääriä rajaamalla, saapumisaikoja porrastamalla tai asiakaspaikkojen sijoittelulla. Toimijat voivat määritellä nämä keinot itse. Tilasta vastaavan toimijan tulee kirjata toimet asiakkaiden nähtävillä pidettävään suunnitelmaan. Asiakastiloissa on myös laaja suositus kasvomaskin käytöstä. 

Jos taiteilijan näyttely kuitenkin peruuntuu, keskeytyy tai siirtyy koronaviruksen tai sen leviämisen estämiseksi tehtyjen varotoimenpiteiden vuoksi, taiteilijan tulee olla yhteydessä suoraan galleriaan tai näyttelyn järjestäjään. Suomen Taiteilijaseura suosittelee, että näyttelyn peruuntuessa taiteilijasta riippumattomasta syystä: 

  1. Mahdolliset, jo ennakkoon maksetut näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle sopimuksen ehdoista riippumatta.
  2. Jo käynnistyneiden, mutta koronan vuoksi keskeytyneiden näyttelyiden näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle peruuntuneiden päivien osalta.

Näihin toimenpiteisiin ovat sitoutuneet myös Suomen Taiteilijaseuran jäsenliittojen ylläpitämät galleriat. Suomen Taiteilijaseura kannustaa taiteilijoita ja näyttelynjärjestäjiä tapauskohtaisesti sopimaan näyttelyiden siirtojärjestelyistä yhteisen ratkaisun löytämiseksi. Mahdollisessa riitatilanteessa jäsenjärjestöihimme kuuluvat taiteilijat voivat olla yhteydessä Taiteilijaseuran juristiin.

Lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä hoitavat alueellisesti aluehallintavirastot (AVI). Ajantasaisia tietoja voimassaolevista kokoontumisrajoituksista löytyy täältä.
 

Työttömyysturva

Työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset eivät ole enää voimassa. Esimerkiksi 500 euron suojaosaa, liikkuvuusavustuksen ehtoja ja yrittäjien työmarkkinatukea koskevien muutosten voimassaolo päättyi 30.11.2021. 

 

Lisätietoja:

Juristi Aura Lehtonen
050 434 4280
aura.lehtonen@artists.fi