Suomen Taiteilijaseura on julkaissut jo useiden vuosien ajan verotusohjeita ammattitaiteilijoille. Nyt ohjeet on jälleen päivitetty ajan tasalle.

Suomen Taiteilijaseuran uusi Ammattitaiteilijan vero-opas on julkaistu verkkosivuillamme. Uudistettu opas löytyy täältä (linkki).

Vero-opas ohjeistaa kuvataiteilijaa esimerkiksi esitäytetyn veroilmoituksen korjaamisessa, verovähennysten tekemisessä sekä siinä, miten apurahat vaikuttavat verotukseen.

Uudistetussa oppaassa on huomioitu muun muassa se, että käytännöt omien lisäselvitysten lähettämisessä veroilmoituksen yhteydessä ovat muuttuneet. Opasta on päivitetty myös sen pohjalta, että veroilmoitukset tehdään nykyisin pääosin OmaVerossa. Kuitenkin edelleen oppaassa on huomioitu myös paperilomakkeiden käyttäjät. Lisäksi vero-oppaan rakennetta on selkeytetty.

Suomen Taiteilijaseura on julkaissut verotusohjeita ammattitaiteilijoille jo useiden vuosien ajan. Nyt ohjeet on jälleen päivitetty ajan tasalle. Jatkossa vero-opasta päivitetään aina suoraan Suomen Taiteilijaseuran verkkosivuilla.

Ammattitaiteilijan vero-opas (linkki)