Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus näyttelyn eteen tehdystä työstä. Näitä työtehtäviä ovat esimerkiksi näyttelyn suunnittelu, ripustus, taideteosten kuljetukset sekä näyttelyn viestintään, markkinointiin tai oheistapahtumiin, kuten taiteilijatapaamisiin, osallistuminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatima ehdotus näyttelypalkkiojärjestelmäksi sisältää suosituspalkkiot (s. 13–15). Suositushinnaston ovat valmistelleet Suomen Taiteilijaseuran, Ornamon ja Suomen museoliiton edustajat työryhmän asiantuntijasihteerien tuella.

Suosituspalkkiotaulukon mukaan taiteilijakohtainen yksikköhinta laskee suhteellisesti, mitä enemmän näyttelyssä on taiteilijoita. Esimerkiksi ryhmänäyttelyyn osallistumisesta tulee maksaa taiteilijalle vähintään 500 euron ja yksityisnäyttelystä vähintään 5 000 euron näyttelypalkkio. Palkkioon vaikuttaa lisäksi näyttelytilan koko.

Suomen Taiteilijaseura on laatinut suosituspalkkioiden pohjalta myös ehdotuksen näyttelypalkkiomallin soveltamiseksi gallerioissa. Ehdotuksessa huomioidaan gallerioiden lyhyemmät näyttelyajat.

Hinnoissa ei ole otettu huomioon alv- tai työnantajakuluja.

Näyttelypalkkion maksamisesta on hyvä sopia kirjallisesti museon tai muun näyttelynjärjestäjän kanssa.

Museo, galleria tai muu näyttelyn järjestäjä maksaa taiteilijalle näyttelypalkkion palkkana tai palkkiona. Jos näyttelypalkkio maksetaan palkkiona, se voidaan maksaa työkorvauksena verokortilla tai laskuttavalta taiteilijalta laskua vastaan. Laskuttavan ja alv-rekisteriin kuuluvan taiteilijan tulee huomioida, että laskutettavasta näyttelypalkkiosta maksetaan 24 %:n arvonlisävero.

Säännöllistä näyttelytoimintaa järjestävät ammatilliset museot voivat hakea Museovirastolta avustusta taiteilijoiden näyttelypalkkioiden kattamiseksi. Avustusta varten tarvitaan kirjallinen sopimus taiteilijan näyttelyyn osallistumisesta sekä näyttelypalkkion maksamisesta.

Lue lisää:

Näyttelypalkkio

Kauppahintaa, palkkaa vai työkorvausta?