Kuvataiteilija kuukausipalkalla - opas taiteilijan työllistämiseen työsuhteella kertoo konkreettisesti, miten taiteilijan voi palkata työsuhteeseen tekemään taiteellista työtä sekä taustoittaa taiteilijan työsuhteista työtä ilmiönä. Opas on suunnattu erityisesti kuvataidealan instituutioille, kuten museoille, gallerioille, taiteilijajärjestöille, tapahtumajärjestäjille sekä kunnille.

Palkkatyö on yhteiskunnassamme yhä se tutuin ja turvallisin työn tekemisen muoto. Kuvataiteessa työnantajatahoja ei kuitenkaan perinteisesti ole ollut ja apurahatyöskentelyä lukuun ottamatta taiteen tekeminen kuukausipalkalla on ollut harvinainen poikkeus. Tilanne on kuitenkin muuttumassa.

Työsuhteessa tehtävä työ antaa taiteilijalle enemmän turvaa ja mahdollistaa vakaamman toimeentulon. Tällöin taiteilija voi paremmin keskittyä taiteen tekemiseen.

Oppaan tavoitteena on rohkaista kuvataiteen näyttelyorganisaatioita, mutta myös yhteisöjä, kuntia ja muita toimijoita testaamaan uudenlaista työnantajaroolia. Suomen Taiteilijaseura kannustaa työllistämiskokeiluihin käytännönläheisillä, tosielämässä testatuilla neuvoilla.

Suomen Taiteilijaseura pilotoi Nuoret 2023 -näyttelyhankkeessa työsuhteisen työn mallia: kymmenkunta nuorta taiteilijaa valmisti uuden teoksen tai teoskokonaisuuden työsuhteessa Taiteilijaseuraan. Teokset olivat esillä Nuoret 2023 -näyttelyssä yhdessä näyttelyyn valittujen valmiiden teosten kanssa. Opas on laadittu Nuoret 2023 -näyttelystä saatujen oppien pohjalta.

Opas sisältää Suomen Taiteilijaseuran juristin Viivi Kuosan käytännölliset vinkit ja muistilistan työsopimuksen laadintaan. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkijat Vappu Renko ja Sakarias Sokka avaavat julkaisussa kuvataiteilijan tulonmuodostusta ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Ääneen pääsevät myös taiteilijoiden kokemukset ja huomiot Nuoret 2023 -näyttelystä, jossa työsuhteisen työn mallia pilotoitiin.

Opas on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.