Apurahansaajat ottavat MYEL-vakuutuksen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta eli Melasta.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia 18–68-vuotiaita apurahansaajia ja ovat saaneet Suomesta myönnetyn apurahan seuraavin edellytyksin:

  1. Apuraha on myönnetty vähintään neljän kuukautta kestävään taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn (= työskentelyapuraha),
  2. Määrältään se on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 032 euroa tai suurempi (vuonna 2021). Lisätietoja: Apurahansaajan työtulo

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske alle 18-vuotiaita eikä yli 69-vuotiaita. Myöskään vanhuuseläkkeellä oleva ei voi ottaa vakuutusta.

Vakuuttamisvelvollisuus on rajattu työskentelyapurahoihin, eikä siten koske pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Mikäli apuraha sisältää sekä työskentelyyn että kuluihin myönnetyn osuuden, vähennetään apurahasta kuluihin tarkoitettu osuus.

Eläkevakuutus määräytyy sekamuotoisissa apurahoissa apurahan työskentelyyn tarkoitetun osuuden perusteella. Tällöin apurahansaajan tulee itse esittää Melalle selvitys siitä, kuinka kulujen ja työskentelyn osuus apurahassa jakautuu, ellei sitä ole myöntöpäätöksessä eritelty.

Eläkevakuuttaminen koskee myös työryhmässä apurahan turvin tehtävää työtä, mikäli muut vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Työryhmän vetäjän vastuulla on ilmoittaa tällaisista apurahoista Melalle.

Eläkevakuutuksen lisäksi Melassa vakuutettu apurahansaaja saa vakuutuksen työtapaturmien varalle. Vakuutusturvaan kuuluu lisäksi ryhmähenkivakuutus ja perhe-eläke kuolemantapauksen varalle.

Eläkevakuutusmaksu on 13–25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksun määrä perustuu apurahan saajan ikään sekä MYEL-työtuloon, joka ilmoitetaan vakuutuspäätöksessä. Vakuutusmaksun määrää voi arvioida Mela-turvalaskurin avulla.

Eläkemaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Maksun voi vähentää myös puolison verotuksessa.

Apurahansaajan äitiys-, sairaus- ja työttömyyspäivärahat määritetään Melassa vakuutetun työtulon perusteella.

Myös ulkomailla tapahtuva apurahalla työskentely vakuutetaan Melassa, jos taiteilija kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin työskentelyn aikana. Ennen ulkomailla tapahtuvaa työskentelyä, esimerkiksi residenssijakson osalta on hyvä erikseen varmistaa vakuutuksen voimassaolo ulkomailla.

Apurahansaajien eläkevakuuttamisesta on lisätietoa Melan kotisivuilla. Myös vakuutushakemuksen täyttäminen onnistuu verkossa.

Mela neuvoo apurahansaajia kaikissa apurahojen eläkevakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Melan apurahansaajien neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 435 2650.

Huom: Erilaiset apurahat ja stipendit eivät pääsääntöisesti ole kerryttäneet lakisääteistä työeläkettä ennen vuotta 2009. Kuitenkin valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukaan ennen vuotta 2009 myönnetyistä taiteilija-apurahoista eläkettä karttuu tietyin edellytyksin 3-, 5- ja 15-vuotisista taiteilija-apurahoista. Nämä eläkkeet hoidetaan Kevassa. Lue lisää: Eläke ennen vuotta 2009 myönnetyistä taiteilija-apurahoista (Keva)

Eläkevakuutukseen perustuvasta työtulosta peritään lisäksi verotuksessa sairausvakuutusmaksu ja yleisradiovero. Sairausvakuutusmaksu koostuu päivärahamaksusta, joka on 1,36 % työtulosta vuonna 2021 ja sairaanhoitomaksusta, joka on 0,68 % työtulosta vuonna 2021. Yle-veroa maksetaan 2,5 % MYEL-vakuutuksen työtulojen 14 000 euroa ylittävästä osasta. Veron määrä on enintään 163 euroa. Jos taiteilijan tulot ovat alle 14 000 euroa, ei yle-veroa tule maksettavaksi. Lisätietoa sairausvakuutusmaksusta ja yle-verosta: Verohallinto