Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus näyttelyn eteen tehdystä työstä. Näitä työtehtäviä ovat esimerkiksi näyttelyn suunnittelu, ripustus, taideteosten kuljetukset sekä näyttelyn viestintään, markkinointiin tai oheistapahtumiin, kuten taiteilijatapaamisiin, osallistuminen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatima ehdotus näyttelypalkkiojärjestelmäksi sisältää suosituspalkkiot (s. 13–15). Suositushinnaston ovat valmistelleet Suomen Taiteilijaseuran, Ornamon ja Suomen museoliiton edustajat työryhmän asiantuntijasihteerien tuella.

Suosituspalkkiotaulukon mukaan taiteilijakohtainen yksikköhinta laskee suhteellisesti, mitä enemmän näyttelyssä on taiteilijoita. Esimerkiksi ryhmänäyttelyyn osallistumisesta tulee maksaa taiteilijalle vähintään 500 euron ja yksityisnäyttelystä vähintään 5 000 euron näyttelypalkkio. Palkkioon vaikuttaa lisäksi näyttelytilan koko.

Suomen Taiteilijaseura on laatinut suosituspalkkioiden pohjalta myös ehdotuksen näyttelypalkkiomallin soveltamiseksi gallerioissa. Ehdotuksessa huomioidaan gallerioiden lyhyemmät näyttelyajat.

Hinnoissa ei ole otettu huomioon alv- tai työnantajakuluja.

Alv-velvollisten taiteilijoiden näyttelypalkkioista maksetaan 24 % arvonlisäveroa.

Jos taiteilija ei ole alv-velvollinen, arvonlisävero on 0 %.

Näyttelypalkkion maksamisesta on hyvä sopia kirjallisesti museon tai muun näyttelynjärjestäjän kanssa.

Museo voi maksaa taiteilijalle näyttelypalkkion esimerkiksi taiteilijan laatimaa laskua vastaan tai työkorvauksen muodossa verokortilla.

Säännöllistä näyttelytoimintaa järjestävät ammatilliset museot voivat hakea Museovirastolta avustusta taiteilijoiden näyttelypalkkioiden kattamiseksi. Avustusta varten tarvitaan kirjallinen sopimus taiteilijan näyttelyyn osallistumisesta sekä näyttelypalkkion maksamisesta.

Lue lisää näyttelypalkkioista verkkosivuiltamme.