Päätoimisesti omassa työssä työllistyneen taiteilijan katsotaan työllistyvän työssään siihen ajankohtaan asti, kun työnhakijan esittämän selvityksen perusteella tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa.

Omassa työssä työllistymisen päättyminen todetaan ensisijaisesti työnhakijan oman ilmoituksen perusteella. Tarvittaessa hakijaa voidaan pyytää esittämään luotettavana pidettävää muuta selvitystä. Tällaista selvitystä voi olla esimerkiksi tilaustyön jättäminen tilaajalle tai apurahakauden päättyminen.

Taiteellinen toiminta voidaan muiden edellytysten täyttyessä katsoa lopetetuksi, vaikka taiteilija olisi edelleen merkittynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai kaupparekisteriin. On kuitenkin huomattava, että voimassa oleva YEL-vakuutus estää työttömyysetuuden.

Työnhakijalla on myös aina ilmoitusvelvollisuus etuuden saamiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta, esimerkiksi taiteellisen toiminnan aloittamisesta uudelleen.

Jos aiemmin päätoimisena harjoitettu taiteellinen toiminta on päättynyt, toiminta voi uudelleen aloitettaessa olla myös sivutoimista.

Taiteilija saa työttömyyden aikana ylläpitää ammattitaitoaan. Omassa työssä työllistymisen ei katsota jatkuvan, jos työnhakija ainoastaan ylläpitää ammattitaitoaan ja siten vaikuttaa myöhempiin työmahdollisuuksiinsa. Tästä ammattitaidon ylläpitämiseksi katsottavasta toiminnasta on Kuinka elää kuvataiteella -sivulla oma ohjeensa.