1. Ilmoittaudu heti työnhakijaksi TE-toimistoon. Lisätietoja

2. Jos täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, sinulla on oikeus peruspäivärahaan. Ennen työssäoloehdon täyttymistä voit saada tarveharkintaista työmarkkinatukea. Lisätietoja

3. Tutustu oheisiin ohjeisiin, joissa kerrotaan tarkemmin taiteilijoiden mahdollisuuksista saada työttömyysturvaa.

4. Pyydä tarpeen mukaan neuvoa Suomen Taiteilijaseurasta työttömyysturvan hakemisessa.

Työttömyysetuuteen on oikeus kokoaikatyötä hakevalla työttömällä työnhakijalla.

Taiteilijan tulee ilmoittaa TE-toimistolle hakevansa ja olevansa valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työttömyyspäivärahaa voi saada aikaisintaan siitä päivästä lukien, jolloin ilmoitus on saapunut TE-toimistoon, ei takautuvasti tätä aiemmasta ajankohdasta.

Taiteilijan työllistyminen omalla taiteellisella toiminnallaan ei ole suoranaisena esteenä työttömyysetuudelle. Tällöin TE-toimisto ratkaisee, muodostaako taiteellinen työ esteen kokoaikatyön vastaanottamiselle. Työttömyysturvaa saavalla taiteilijalla on oikeus pitää ammattitaitoaan yllä.

Oikeutta työttömyysetuuteen ei ole, jos TE-toimisto katsoo työllistymisen päätoimiseksi. Sivutoimisesti taiteellisessa toiminnassaan työllistyvällä taiteilijalla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Taiteellisesta työstä saatujen tulojen vähäisyydellä ei ole suoranaista merkitystä arvioitaessa työllistävyyttä. Heikosti kannattava tai tappiollinenkin toiminta voi työllistää siten, ettei kokoaikatyön vastaanottaminen ole mahdollista.

Työttömäksi jäävän taiteilijan ei tarvitse luopua työhuoneestaan eikä ammattitaidon ylläpitämiseksi tarvitsemistaan tarvikkeista, välineistä tai työvarastostaan. Taiteilija voi edelleen hakea apurahoja ja näyttelyaikoja työttömyysturvaa saadessaan. Saaduista apurahoista ja mahdollisista teosmyynneistä on kuitenkin aina ilmoitettava TE-toimistolle. Apurahansaajaa ei pidetä yksin MYEL-vakuutuksen perusteella yrittäjänä.

Taiteilija, joka on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, katsotaan työttömyysturva-asioissa yrittäjäksi. YEL-vakuutuksesta on erillinen ohje: Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Kuinka elää kuvataiteella -sivuston ohjeet perustuvat työttömyysturvalain säännöksiin ja niitä koskeviin työ- ja elinkeinoviranomaisten vakiintuneisiin käytäntöihin.