Suomen Taiteilijaseura on julkaissut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosille 2021–2024. Suunnitelma kuvaa tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla seura edistää toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä laajemmin toiminnan taustalla vaikuttavia yhdenvertaisen kohtelun periaatteita.

Suomen Taiteilijaseura edistää tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaista kohtelua niin työnantajana, tuottaessaan palveluita kuin toimiessaan kulttuurikentällä. Seura tunnistaa mahdollisuuden ja velvollisuuden pitää moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edellyttämistä esillä myös taidepoliittisessa vaikuttamistyössään. Suunnitelman tavoitteena on kehittää toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka ehkäisevät syrjintää ja edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista niin organisaation sisällä kuin laajemmin kuvataiteen kentällä.

Kuvataiteilijoiden edunvalvojana Suomen Taiteilijaseura vahvistaa kuvataiteen kentällä terveellisiä ja turvallisia työskentely- ja toimintatapoja. Kuvataiteilijan tulee voida harjoittaa ammattiaan kaikissa tilanteissa ilman pelkoa tai kokemusta syrjinnästä, häirinnästä, painostuksesta tai muusta epäasiallisesta kohtelusta.

Seura tarjoaa jäsentaiteilijoilleen oikeudellista neuvontaa ja juristin palveluita esimerkiksi työhön liittyvää syrjintää tai seksuaalista häirintää koskevissa tilanteissa. Seuraan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä ja luottamuksellisesti epäasiallista kohtelua kuvataiteilijan työssä kohdatessaan.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma täydentää yhdistyksen strategiaa vuosille 2022–2026 ja vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Suunnitelmaa edistetään portaittain ja sen toteutumista seurataan vuosittain.

 

Suomen Taiteilijaseuran yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (linkki)