Taide ylittää kansallisuuksien ja valtioiden rajat.

Hallitus on julkaissut tiedonannin yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. Tiedonannossa on mukana tervetulleita toimenpiteitä, kuten että valtioneuvoston kansliaan hankitaan syrjinnän vastaista osaamista.

Tiedonanto ei kuitenkaan vaikuta olemassa olevaan hallitusohjelmaan, jossa kaavaillaan useita toimia, joilla Suomeen saapumista ja asettumista vaikeutetaan. Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen tuntuu puutteelliselta, jos samaan aikaan Suomen ovia suljetaan.

Miksi tämä asia kiinnostaa kuvataiteilijoiden edunvalvojaa Suomen Taiteilijaseuraa?


Haluamme taidealalla vaalia moninaista ja yhdenvertaista kuvataidekenttää ja Suomessa toimivien kuvataiteilijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia ammatissaan. Suomeen saapumisen vaikeuttaminen vaikuttaa toteutuessaan myös Suomessa toimiviin kuvataiteilijoihin ja kuvataiteen opiskelijoihin sekä kansainvälisten taiteilijoiden mahdollisuuksiin asettua asumaan ja työskentelemään Suomessa.

Jotta Suomessa olisi tasokas, elävä ja kansainvälisesti kiinnostava taidekenttä, tulee vaalia niin kansainvälisten taiteilijoiden mahdollisuuksia elää ja työskennellä Suomessa kuin suomalaisten taiteilijoiden mahdollisuuksista työskennellä, liikkua ja näkyä kansainvälisesti. 

Taide ylittää kansallisuuksien ja valtioiden rajat. Sen toteutumiseen vaaditaan, että myös taiteilijoiden tulee kyetä ylittämään nuo rajat.


Omaan yhdenvertaisuustyöhömme voi tutustua verkkosivuillamme.