Taiteilijan eläketurva koostuu kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä, työeläkkeestä ja taiteilijaeläkkeestä.

Kelan maksamat eläkkeet

Kansaneläke on 665,29 € / kk, mikäli henkilölle ei ole kertynyt työeläkettä. Avio- tai avoliitossa asuvan kansaneläke on 593,97 €/kk.

Takuueläke takaa sen, että eläke on aina vähintään 837,59 €/kk.

Muut eläkkeet kuten leskeneläke ja työkyvyttömyyseläke


Työeläke

Kertyy TYEListä, MYEListä ja YEListä

 • jos kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä enintään 827,78 euroa kuukaudessa > Takuueläke 837,59 euroa /kk
 • jos työeläke ja muut eläkkeet ovat yhteensä yli 827,78 €/kk* mutta alle 1 230,63** tai 1 373,30 €/kk***
  • Kansaneläke + kertynyt työeläke
 • jos työeläke on yli 1 230,63** tai 1 373,30 €/kk***
 • kertynyt työeläke

 

 • Taiteilija voi hakemuksesta saada valtion ylimääräistä taiteilijaeläkettä.
  Taitelijaeläke on tuloista riippuen enimmillään 1 380,38 €/kk * ja osaeläke puolet siitä. Taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.
  1. taiteilijaeläke
 •  

* vuonna 2021

** parissuhteessa elävä, vuonna 2021

*** yksin asuva, vuonna 2021

 

Kansaneläke

Vuonna 2021 kansaneläkettä myönnetään yksinasuvalle 665,29 euroa /kk, mikäli henkilölle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä. Puolison tulot alentavat kansaneläkettä niin, että avo- tai avioliitossa asuvan kansaneläke on 593,97 euroa /kk. Eläkkeelle siirtyvän, pienituloisen palkansaajan tai yrittäjän kansaneläke leikkaantuu suhteessa työeläkkeeseen asteittain. Jos työeläkettä saavan työeläkkeen määrä ylittää 1.226,13 euroa/kk (parisuhteessa elävä, vuonna 2020) tai 1.368,21 euroa/kk (yksin asuva, vuonna 2020), ei kansaneläkettä enää myönnetä, vaan eläkkeensaaja saa yksinomaan työeläkettä.

Takuueläke

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen, jonka täysi määrä on 837,59 euroa /kk (vuonna 2021).

Täyden takuueläkkeen saavat ne, joilla ei ole mitään muita eläkkeitä. Takuueläkettä pienentävät kaikki muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta. Ne vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä täysimääräisinä.

 

Työeläke

Työeläkettä taiteilijalle kertyy työsuhteessa tehdystä työstä, taiteilijan itsensä mahdollisesti maksamasta yrittäjäeläkkeestä sekä vuoden 2009 alusta lukien myös lähtökohtaisesti kaikista yli neljä kuukautta kestävistä työskentelyapurahoista.

Taiteilijat voivat olla työntekijän eläkelain (TyEL), yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) ja apurahojen osalta maatalousyrittäjien työeläkevakuutuksen (MYEL) piirissä.

 

Ylimääräinen taiteilijaeläke

Taiteilijalle voidaan erillisestä hakemuksesta myöntää ylimääräinen taiteilijaeläke. Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Ylimääräistä taiteilijaeläkettä haetaan Taiteen edistämiskeskukselta, joka myöntää eläkkeen. Taike käsittelee eläkkeitä koskevat hakemukset kerran vuodessa.

 

LINKIT
KELA – eläkeläisen tuet
Eläketurvakeskus
Työeläke.fi

Ylimääräinen taiteilijaeläke