Taiteilijan eläketurva koostuu työeläkkeestä, taiteilijaeläkkeestä, kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä

Eläkevakuutukset ovat lakisääteisiä ja ansiotyön pitää olla vakuutettua, jotta se voisi kartuttaa eläkettä. Sovellettava työeläkelaki määräytyy muun muassa sen mukaan, tekeekö työtä työsuhteessa, yrittäjänä vai apurahansaajana.

Pääasiassa eläkevakuutuksia on kahdenlaisia; työnantajan työntekijöilleen järjestämiä eläkevakuutuksia ja yrittäjien itselleen maksamia yrittäjäeläkevakuutuksia. Lisäksi eläkettä voi kerryttää taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn kohdistettavista apurahoista.

Taiteilijalle tämä kokonaisuus tarkoittaa sitä, että eläkettä voi kertyä elämän aikana eri työmuodoista ja lähteistä, joista kaikista lopuksi muodostuu eläke. Jos työeläke on pieni tai sitä ei saa ollenkaan, voi Kelasta saada kansaneläkettä ja takuueläkettä.

Pakollisen, lakisääteisen eläketurvan lisäksi on mahdollista ottaa vapaaehtoinen eläkevakuutus.

Työeläke

Taiteilijalle kertyy työeläkettä työsuhteessa tehdystä työstä, taiteilijan itsensä mahdollisesti maksamasta yrittäjäeläkkeestä sekä vuoden 2009 alusta lukien lähtökohtaisesti kaikista yli neljä kuukautta kestävistä työskentelyapurahoista. Apurahansaaja eläkevakuuttaminen haetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta Melasta.

Taiteilija voi olla työntekijän eläkelain (TyEL), yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) ja apurahojen osalta maatalousyrittäjien työeläkevakuutuksen (MYEL) piirissä. Työeläke kertyy siten TYEListä, MYEListä ja YEListä.

Lisää tietoa yrittäjän ja apurahojen eläkevakuuttamisesta löydät verkkosivuiltamme:

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Apurahojen eläkevakuuttaminen (MYEL)

 

Ylimääräinen taiteilijaeläke

Taiteilijalle voidaan erillisestä hakemuksesta myöntää ylimääräinen taiteilijaeläke. Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Ylimääräistä taiteilijaeläkettä haetaan Taiteen edistämiskeskukselta (Taike), joka myöntää eläkkeen. Taike käsittelee eläkkeitä koskevat hakemukset kerran vuodessa.

Lisätietoja ylimääräisestä taiteilijaeläkkeestä löydät Suomen Taiteilijaseuran verkkosivuilta täältä sekä Taiken verkkosivuilta täältä

 

Kelan maksamat eläkkeet

Eläkkeet turvaavat toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden tai ikääntyneen ihmisen työttömyyden aikana. Eläkkeitä maksavat työeläkelaitosten lisäksi Kela.

Kela maksaa kansaneläkettä, joka voi olla työkyvyttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä. Kela voi maksaa myös takuueläkettä. Kelan eläkkeitä voit hakea, jos muut eläkkeet ja korvaukset eivät ylitä kansaneläkkeen tai takuueläkkeen tulorajaa tai työeläkettä ei ole kertynyt ollenkaan.

Lisäksi on olemassa leskeneläke.

 

Kansaneläke

Vuonna 2023 kansaneläkettä myönnetään yksinasuvalle 732,67 euroa/kk, mikäli henkilölle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä. Puolison tulot alentavat kansaneläkettä niin, että avo- tai avioliitossa asuvan kansaneläke on 654,13 euroa/kk. Eläkkeelle siirtyvän, pienituloisen palkansaajan tai yrittäjän kansaneläke leikkaantuu suhteessa työeläkkeeseen asteittain. Jos työeläkettä saavan työeläkkeen määrä ylittää 1 355,30 euroa/kk (parisuhteessa elävä, vuonna 2023) tai 1 512,38 euroa/kk (yksin asuva, vuonna 2023), ei kansaneläkettä enää myönnetä, vaan eläkkeensaaja saa yksinomaan työeläkettä.
 

Takuueläke

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen, jonka täysi määrä on 922,42 euroa/kk (vuonna 2023). Jotta saa takuueläkettä, voivat kaikki eläkkeet ennen verotusta olla yhteensä enintään 914,97 euroa/kk.

Täyden takuueläkkeen saavat ne, joilla ei ole mitään muita eläkkeitä. Takuueläkettä pienentävät kaikki muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta. Ne vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä täysimääräisinä.

 

Linkit


KELA – eläkeläisen tuet

Eläketurvakeskus

Työeläke.fi