ARToulu-taidealueen avoin teoshaku kuvataiteilijoille – taidetta julkiseen tilaan Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2026 viettävään Ouluun

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi 2026 avaa Ouluun uuden ARToulu-taidealueen, jossa taide pulpahtelee ja yllättää paikoissa, joista sitä ei ajattele löytävänsä. Kymmenet ympäristöön sijoitetut taideteokset muuttavat Oulujoen suiston seitsemän kaupunginosaa kiinnostavaksi ja omaleimaiseksi taidealueeksi. Osa teoksista jää kaupunkikuvaan pysyvästi ja taidealue jatkaa elämäänsä vielä vuosia kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen. Teokset valitaan visuaalisen alan ammattitaiteilijoille suunnatun avoimen haun perusteella. Hakuun voivat osallistua taiteilijat Suomesta sekä suomalaisissa residensseissä työskentelevät taiteilijat muualta Euroopasta. Haku on avoinna 12.8.2024 asti.

Taidealueen toivotaan heijastavan visuaalisen taiteen monimuotoisuutta. Teosten valinnassa painotetaan omaperäisiä ja yllätyksellisiä ratkaisuja, joissa taide tulee osaksi ympäristöä. Toivomme hakemuksia kaikilta visuaalisen taiteen aloilta materiaalista ja tekniikasta riippumatta. Osa teoksista voi olla esimerkiksi performanssitaidetta, osallistavaa yhteisötaidetta tai äänitaidetta.

Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n hanke on osa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa ja sitä rahoittaa Oulun kulttuurisäätiö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Taidehankintoihin on varattu noin 230 000 euroa. Lisätietoja ja hakuohjeet: https://artoulu.fi/taidealue/

Tulossa Hakuklinikka 3.–4.6. Ilmoittautuminen toukokuussa.

ARToulu-taidealue somessa: 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550558952821
Instagram: https://www.instagram.com/artoulu2026/Open Call for the ARToulu art area, for artwork by professional artists  –  art in public space in Oulu, the European Capital of Culture for the year 2026  

The European Capital of Culture 2026 brings us Oulu’s new ARToulu art area, where art will pop up and surprise you in unexpected places. Dozens of installed artworks will change the face of the Oulujoki estuary’s seven city neighborhoods, turning them into interesting and distinctive art areas. Some of the artwork will permanently remain part of the cultural landscape and the art area will continue to evolve even after the European Capital Cultural year.  The artwork for the ARToulu art area will be chosen through an open call for professional visual artists. This call is open to all professional artists living and working in Finland, as well as to artists in residency, particularly visiting from European countries. The deadline for the open call is August 12th, 2024.

The art area hopes to reflect the multiplicity of the visual arts. The selection process will focus on the originality of the artwork and on the creativity of how the artwork is integrated into its environment, including elements of surprise. We welcome applications from all fields of visual art, regardless of materials or techniques. For example, applications can also be made for practices in performance art, community art or sound art.   

The Oulu Artists Association (Oulun Taiteilijaseura -63 ry) project is part of the European Capital of Culture Year programme and it is financed by the Oulu Cultural Foundation and the Ministry of Education and Culture. The art project budget is around 230 000 euros. More information and instruction for the open call: https://artoulu.fi/artarea/

ARToulu art area in social media:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550558952821
Instagram: https://www.instagram.com/artoulu2026/
 

Application Clinic June 3rd and 4th