Bildkonstföreningen Jakarte och Regnbågsallians utlyser open call för ett queert konstprojekt 8-21.7 inför Jeppis Pride 2024!

Vi vill erbjuda en ateljéresidens för en queer konstnär som har ett konstprojekt de kan genomföra under två veckor i anslutning till Priden. Det kan handla om ett färdigt verk eller koncept som kanske visats tidigare och som kan fås att passa till Jeppis Pride. Vi prioriterar verk som kunde visas utomhus, ett deltagandekonstverk, en performance som kunde göras på stan, en workshop, eller vad som helst som inte behöver en vit vägg.

Jeppis Prides slogan för i år är "Tro, Hopp, Kärlek & Kamp" – och projektet får gärna härröra till Pride, LGBTQIA+ rättigheter, marginalisering, gemenskap, eller liknande teman.

Vi erbjuder 700€ i arvode, samt 200€ som kan användas till endera resor eller material, beroende på behovet. Mer info hittas på www.jakarte.fi – och deadline för ansökan är 19.5!

*
Kuvataideyhdistys Jakarte ja Regnbågsallians julkaisee avoimen haun queer-taideprojektille 8-21.7 Jeppis Pride 2024 -tapahtumaan!

Haluamme tarjota studioresidenssin queer-taiteilijalle, joka voi toteuttaa kahden viikon taideprojektin Priden yhteydessä. Se voi olla valmiista teoksesta tai konseptista, joka on saatettu esille ennenkin ja joka voidaan tehdä Jeppis Prideen sopivaksi. Etusijalle asetetaan ulkona esitettävissä olevat teokset, osallistuva taideteos, performanssi, työpaja tai mikä tahansa muu, joka ei vaadi valkoista seinää.

Jeppis Priden tämän vuoden iskulause on "Usko, toivo, rakkaus & taistelu" - ja projekti voi liittyä Prideen, LGBTQIA+ -oikeuksiin, syrjäytymiseen, yhteisöön tai vastaaviin teemoihin.

Tarjoamme 700 € maksuja sekä 200 €, jotka voidaan käyttää joko matkaan tai materiaaleihin tarpeen mukaan. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.jakarte.fi - ja hakuaika on 19.5 asti!

*

The visual art association Jakarte and Regnbågsallians announces an open call for a queer art project 8-21.7 for Jeppis Pride 2024!

We want to offer a studio residency for a queer artist who has an art project they can carry out for two weeks in connection with Pride. It can be a finished work or concept that may have been shown before and that can be made to fit Jeppis Pride. We prioritize works that could be shown outdoors, a participatory artwork, a performance that could be done in town, a workshop, or anything that doesn't need a white wall.

Jeppis Pride's slogan for this year is "Faith, Hope, Love & Fight" - and the project may be related to Pride, LGBTQIA+ rights, marginalization, community, or similar themes.

We offer €700 in fees, as well as €200 which can be used for either travel or materials, depending on the need. More info can be found at www.jakarte.fi - and the application deadline is 19.5!